آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/11/27 12:43

صادرات انواع پسته مرغوب ایرانی و باکیفیت

با توجه به اهمیّت اقتصادی پسته در ایران و هم‌چنین سال‌آوری زیاد این محصول، استفاده از راه‌کارهای مدیریت تغذیه‌ای به‌ منظور کاهش یا به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از شرایط نامناسب خاک و آب، زمینه را برای افزایش تشکیل میوه و در نتیجه افزایش عملکرد با کمیّت و کیفیت مطلوب فراهم می‌نماید .
پژوهش‌های محدود انجام‌شده بر روی پسته نشان می‌دهند که مصرف بهینه و به موقع بور و کلسیم می‌تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود. به همین منظور، بررسی اثر محلول‌پاشی بور و کلسیم بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی درختان پسته (رقم‌های اوحدی و کله‌قوچی) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال 90-89 و 91-90 در یکی از باغ‌های پسته منطقه رفسنجان انجام گرفت. تیمارها شامل اسید بوریک (0، 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر) و کلریدکلسیم (0، 1 و 2 درصد) بود. تمامی تیمارها در دو زمان متورم شدن جوانه‌ها (اواخر زمستان) و پس از برداشت (اوایل پاییز) اعمال شدند. 

منبع: ایران داک

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :